Naudinga informacija > Amoniako ir jo junginių nustatymas dirvožemyje.
Grįžti

Amoniako ir jo junginių nustatymas dirvožemyje. 

Gamtoje amoniakas susidaro yrant augalinės ir gyvūninės kilmės organinei medžiagai. Be to, dideli kiekiai amoniako gali susidaryti tręšiant dirvožemį azotinėmis trąšomis.

  Amoniako jonų koncentraciją dirvožemio vandens ištraukoje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Ammonium mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams -  kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Amoniako ir/ar jo junginių nustatymas dirvožemio vandens ištraukoje.

  Amoniako kiekiui nustatyti 10 - 20 g (apie desertinį šaukštą) oro sausumo, maždaug vienodos frakcinės sudėties dirvožemio, (geriau persijoto per sietą su 1 mm diametro akutėmis, atsverto techninėmis svarstyklėmis), suberti į 100 – 200 ml talpos kolbą, pripilti penkiariopą kiekį distiliuoto vandens (be amoniako), kurio pH lygus 6,6 – 6,8. Kolbą sandariai užkimšti švariu kaučukiniu kamščiu, 5 min. kratyti (purtyti) ir  gautą vandens ištrauką nufiltruoti.

  Į tiriamojo dirvožemio vandens ištraukos gerai suplaktą mėginį įmerkiamas “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomų amoniako indikatoriaus juostelių rinkinių: Ammonia test, Ammonium test paper, Quantofix Ammonium ar kt indikatoriaus popierėlis (juostelė). Pasikeitus indikatorinio popierėlio spalvai pagal etalonų spalvų skalę, nustatoma kiekvieno mėginio amoniako koncentracija. Tyrimas pakartojamas. Naudojant paprastą “Įmerk ir perskaityk” amonio jono kiekio matavimo procedūrą, gaunamas patikimas rezultatas per 20 – 60 sek. neskaitant dirvožemio vandens ištraukos paruošimo laiko.

 Indikatoriaus popierėliai (juostelės) naudojamos amoniakui dirvožemyje nustatyti, sugraduotos skirtingiems amoniako koncentracijų intervalams ir skirtingoms padalų reikšmėms. Įpakavimas  - tradicinė apvali (cilindrinė) ar plokščia dėžutė su 100, 200 vnt 6 x 85 mm, 11 x 100 mm juostelių ir aprašyta amoniako matavimo metodika.

Ammonia test – testo juostelės greitam ir tiksliam amonio, atitinkamai amoniako, koncentracijos nustatymui tirpaluose.

Matavimo intervalas: 0 – 6 mg/l NH4+, gradavimas: 0-0,5-1-3-6 mg/l NH4+. Apimtis: 25 bandymai. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2,5 metų. Spalvos pokytis: šviesiai geltona → mėlyna. Užsakymo kodas: REF 907 14.

Ammonia test paper – testo juostelės greitam kokybiniam amonio, kaip ir dujinio amoniako nustatymui.

Jautrumo riba: 10 mg/l amonio jonams (NH4+). Apimtis: 200 bandymų. Spalvos pokytis: balta → rusvai - geltona. Užsakymo kodas: REF 907 22.

Quantofix Ammonium - testo juostelės ir reagentai greitam ir lengvam amonio nustatymui tirpaluose.

Matavimo intervalas: 10 – 400 mg/l NH4+, gradavimas:  0-10-25-50-100-200-400 mg/l NH4+. Apimtis: 100 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2,5 metų nuo pagaminimo. Spalvos pokytis: šviesiai geltona → oranžinė. Užsakymo kodas: REF 913 15.

Visocolor alpha Ammonium - paprastas kolorimetrinis testų rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir priemonėmis bandymui. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 0,2 – 3 mg/l NH4+, gradavimas: 0-0,2-0,5-1-2-3 mg/l NH4+. Apimtis: 50 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1,5 metų. Užsakymo kodas: REF 935 012.

Visocolor ECO Ammonium 15 - kolorimetrinis testų rinkinys. Papildymo pokas skirtas sunaudotų reagentų papildymui testų rinkiniui ar reagentų dėžutei. Jis negali būti naudojamas kaip individualus testų rinkinys. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 0 – 15 mg/l NH4+, gradavimas: 0- 0,5-1-2-3-5-7-10-15 mg/l NH4+. Bandymą galima atlikti su kompaktiniu fotometru PF-12. Apimtis: 50 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1,5 metų.. Užsakymo kodas: REF 931 010, papildymo poko - REF 931 210.

Visocolor ECO Ammonium 3 - kolorimetrinis testų rinkinys. Papildymo pokas skirtas sunaudotų reagentų papildymui testų rinkiniui ar reagentų dėžutei. Jis negali būti naudojamas kaip individualus testų rinkinys. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 0,2 – 3 mg/l NH4+, gradavimas: 0- 0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3 mg/l NH4+. Bandymą galima atlikti su kompaktiniu fotometru PF-12. Apimtis: 50 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1,5 metų. Užsakymo kodas: REF 931 008, papildymo poko - REF 931 208.

Visocolor HE Ammonium - kolorimetrinis didelio jautrumo testų rinkinys. Papildymo pokas skirtas sunaudotų reagentų papildymui testų rinkiniui ar reagentų dėžutei. Jis negali būti naudojamas kaip individualus testų rinkinys. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 0,02 – 0,50 mg/l NH4+, gradavimas: 0,0-0,02-0,04-0,07-0,10-0,15-0,20-0,30-0,40-0,50 mg/l NH4+.  Apimtis: 110 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai. Užsakymo kodas: REF 920 006, papildymo poko - REF 920 106.

Nanocolor Ammonium 3 – reagentų rinkinys fotometriniam amonio nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-03 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Vizualinis kolorimetrinis nustatymas negalimas. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 0,05 – 3,0 mg/l NH4+, 0,04 – 2,30 mg/l NH4+–N. Apimtis: 20 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai. Užsakymo kodas: REF 985 003.

Nanocolor Ammonium 10 – reagentų rinkinys fotometriniam amonio nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-04 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Vizualinis kolorimetrinis nustatymas negalimas. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 0,2 – 10,0 mg/l NH4+, 0,2 – 8,0 mg/l NH4+–N. Apimtis: 20 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai. Užsakymo kodas: REF 985 004.

Nanocolor Ammonium 50 – reagentų rinkinys fotometriniam amonio nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-05 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Vizualinis kolorimetrinis nustatymas negalimas. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 1 – 50 mg/l NH4+, 1 – 40,0 mg/l NH4+–N. Apimtis: 20 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai. Užsakymo kodas: REF. 985 005.

Nanocolor Ammonium 100 – reagentų rinkinys fotometriniam amonio nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-08 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Vizualinis kolorimetrinis nustatymas negalimas. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 5 – 100 mg/l NH4+, 4 – 80,0 mg/l NH4+–N. Apimtis: 20 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai. Užsakymo kodas: REF. 985 008.

Nanocolor Ammonium 200 – reagentų rinkinys fotometriniam amonio nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-06 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Vizualinis kolorimetrinis nustatymas negalimas. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 40 – 200 mg/l NH4+, 30 – 160,0 mg/l NH4+–N. Apimtis: 20 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai. Užsakymo kodas: REF. 985 006.

Nanocolor Ammonium - reagentų rinkinys fotometriniam amonio nustatymui. Standartinis testas 1-05 fotometrui “Nanocolor 500D”. Rinkinio amonio matavimo intervalas: 0,01 – 2,5 mg/l NH4+, 0,01 – 2,0 mg/l NH4+–N. Apimtis: 100 bandymų. Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai. Užsakymo kodas: REF 918 05.

Grįžti
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos
Registruotis
Paslaugos