Naudinga informacija > Nitritų nustatymas vandenyje
Grįžti

Nitritai gamtoje susidaro dėl nitritinių bakterijų veiklos. Tačiau vyksta ir atvirkščias procesas: nitratai virsta nitritais. Pagrindinė nitratų ir nitritų atsiradimo priežastis – organinių medžiagų bakterinis nitrifikavimas grandimi: amoniakas –> nitritai –> nitratai. Esminį poveikį prisotinant dirvožemį nitratais daro neorganinės azotinės trąšos, mėšlas bei srutos. Nitritų koncentracija gamtiniame vandenyje yra visai maža. Daugiau nitritų gali būti nutekamajame vandenyje.

Nitrito jonų koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis, strypeliais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Nitrite mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams -  kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

Nitritų nustatymas vandenyje

  Kad nustatyti nitritų kiekį, į tiriamojo vandens gerai suplaktą mėginį įmerkiamas “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomų nitritų indikatoriaus juostelių rinkinių Nitratesmo, Quantofix Nitrate//Nitrite ar kiti indikatoriaus popierėlis (juostelė). Pakitus indikatorinio popierėlio spalvai, pagal etalonų skalę nustatoma nitritų koncentracija kiekviename mėginyje. Tyrimas pakartojamas. Naudojant paprastą “Įmerk ir perskaityk” nitrito jono matavimo procedūrą, gaunamas patikimas rezultatas per 40 – 60 sek.

  Indikatoriaus popierėliai (juostelės), naudojami nitritams vandemyje nustatyti, sugraduoti skirtingiems nitritų koncentracijų intervalams ir skirtingoms padalų reikšmėms. Įpakavimas  - tradicinė apvali (cilindrinė) ar plokščia dėžutė, kurioje 100, 200 vnt 6 x 85mm, 11 x 100mm. išmieros juostelių arba 5m x 7mm juostos ritė ir aprašyta nitritų matavimo metodika.

Testai nitritų nustatymui:


Nitratesmo – juostos ritė, 5 m ilgio - indikatoriaus popierėliai nitratų ir nitritų koncentracijai nustatyti.

Jautrumo ribos: 10mg/l nitratams (NO3-) ir 5mg/l nitritams (NO2-).

Spalvos pokytis:

Nitratams: balta → raudona [ įmėrkti juostelę į mėginį ir po to į koncentruotą (96%) sieros rūgštį];

Nitritams: balta → geltona ( įmėrkti juostelę į mėginį ir po to į 5 mol/l druskos rūgštį).

 Užsakymo kodas: REF 906 11.

 

Quantofix Nitrate/Nitrite – testų juostelių rinkinys, skirtas greitai ir tiksliai nustatyti nitratų ir nitritų koncentraciją. Tinka azoto kiekiui dirvožemyje kontroliuoti, trąšų poreikiui nustatyti ir nitratų kiekiui bulvėse ir daržovėse nustatyti.

Matavimo intervalas: nitratams 10 – 500mg/l NO3-, nitritams 1 – 80mg/l NO2,

Skalės gradavimas:

nitratams: 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500mg/l NO3;

nitritams: 0 – 1 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80mg/l NO2.

Spalvos pokytis: balta → raudonai violetinė. Apimtis: 100 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2,5 metų nuo pagaminimo.

Užsakymo kodas: REF 913 13.

 

Quantofix Nitrite indikatorinės juostelės – panašios kaip Quantofix Nitrate/Nitrite, bet tik nitritų testai.

Matavimo intervalas: 1 – 80mg/l NO2-, skalės gradavimas: 0 – 1 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80mg/l NO2-.

Spalvos pokytis: balta → raudonai violetinė.

Apimtis: 100 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2,5 metų nuo pagaminimo.

Užsakymo kodas: REF 913 11.

 

Quantofix Nitrite 3000 indikatorinės juostelės – panašios kaip Quantofix Nitrate/Nitrite, bet tik nitritų testai ir skirtingi intervalai.

Matavimo intervalas: 0,1 – 3g/l NO2-, skalės gradavimas: 0 - 0,1 – 0,3 – 0,6 – 1 – 2 – 3g/l NO2-.

Spalvos pokytis: geltona → raudona.

Apimtis: 100 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2,5 metų nuo pagaminimo.

Užsakymo kodas: REF 913 22.

 

Visocolor alpha Nitrite - paprastas kolorimetrinis testų rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir priemonėmis bandymui.

Matavimo intervalas 0,05 – 1,0mg/l NO2-, skalės gradavimas: 0,05 – 0,10 – 0,25 – 0,5 – 1,0mg/l NO2-.

Apimtis: 200 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1,5 metų.

Užsakymo kodas: REF 935 066.

 

Visocolor ECO Nitrite - jautrus kolorimetrinis testų rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir priemonėmis bandymui..

Matavimo intervalas 0,02 – 0,50mg/l NO2-, skalės gradavimas: 0 – 0,02 – 0,03 – 0,05 – 0,07 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5mg/l NO2-.

Apimtis: 120 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1,5 metų.

Papildymo pakuotė skirta reagentų papildymui testų rinkiniui ar reagentų dėžutei. Jos negalima naudoti kaip individualų testų rinkinį.

Užsakymo kodas: REF 931 044, papildymo pakuotės – 931 244.

 

Visocolor HE Nitrite - labai jautrus kolorimetrinis testų rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir priemonėmis bandymui.

Matavimo intervalas 0,005 – 0,10mg/l NO2-, skalės gradavimas: 0,0 – 0,005 – 0,010 – 0,015 - 0,02 – 0,03 –0,04 - 0,06 – 0,08 – 0,1mg/l NO2-.

Apimtis: 150 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2 metai.

Papildymo pakuotė skirta reagentų papildymui testų rinkiniui ar reagentų dėžutei. Jos negalima naudoti kaip individualų testų rinkinį.

Užsakymo kodas: REF 920 063, papildymo pakuotės – 920 163.

 

Nanocolor Nitrite 2 – testų rinkinys fotometriniam nitritų nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-68 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”.

Matavimo intervalas 0,02 – 1,50mg/l NO2-/ 0,003 – 0,460mg/l NO2- – N.

Apimtis: 20 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai.

Užsakymo kodas: REF 985 068.

 

Nanocolor Nitrite 4 – testų rinkinys fotometriniam nitritų nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-69 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”.

Matavimo intervalas 0,3 – 13,0mg/l NO2-/ 0,1 – 4,0mg/l NO2- – N.

Apimtis: 20 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1,5 metų.

Užsakymo kodas: REF 985 069

 

Nanocolor Nitrite - testų rinkinys fotometriniam nitritų nustatymui. Standartinis testas 1-67 fotometrui “Nanocolor 500D”. Matavimo intervalas 0,005 – 1,0mg/l NO2-/ 0,002 – 0,30mg/l NO2- – N.

Apimtis: 220 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1,5 metų.

Užsakymo kodas: REF 918 67.

Grįžti
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos
Registruotis
Paslaugos