Naudinga informacija > Vandens kietumo nustatymas.
Grįžti

    Nuo kalcio ir magnio (iš dalies nuo natrio, kalio ir geležies) druskų priklauso vandens kietumas. tai vienas pagrindinių kriterijų, pagal kurį vartotojai sprendžia apie vandens kokybę. Kietas vanduo nelabai tinka maistui gaminti, buityje, gali tapti širdies kraujagyslių bei šlapimo išsiskyrimo sistemų sutrikimo priežastimi.
Kalcio, magnio, natrio, kalio hidrokarbonadai sudaro laikiną karbonatinį vandens kietumą, nes kaitinami skyla ir iškrinta nuosėdomis, pvz.:

 

                                                         Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

 

   Tų pačių metalų sulfatai, chloridai sudaro pastovų vandens kietumą, o karbonatinis ir pastovus - bendrąjį vandens kietumą.

    Vandens kietumui nustatyti gali būti naudojama: spalviniai indikatoriai (skysčiai ar popieriaus juostelės) pagal kolorimetrinę skalę, kompleksometrinis titravimo metodas, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor vadens kietumo mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams -  kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

   Taigi, vandens kietumas priklauso nuo bendro kalcio ir magnio druskų kiekio. Vanduo dažnai klasifikuojamas kaip “minkštas vanduo” ar “kietas vanduo” ir t.t.

 

JAV šiam vandens klasifikavimui skiriamos tokios vandens kietumo reikšmės, ppm (mg/l):

Labai minkštas vanduo: mažiau kaip 50ppm CaCO3 (0,5 mmol/l arba 1,0 mg-ekv/l).

Minkštas vanduo: 50ppm (0,5 mmol/l arba 1,0 mg-ekv/l) – 120ppm CaCO3 (1,2 mmol/l arba 2,4 mg-ekv/l).

Vidutiniškai kietas vanduo: 120ppm (1,2 mmol/l arba 2,4 mg-ekv/l) – 240ppm CaCO3 (2,4 mmol/l arba 4,8 mg-ekv/l).

Kietas vanduo: 240ppm (2,4 mmol/l arba 4,8 mg-ekv/l) – 360ppm CaCO3 (3,6 mmol/l arba 7,2 mg-ekv/l).

Labai kietas vanduo: daugiau kaip 360ppm CaCO3 (3,6 mmol/l arba 7,2 mg-ekv/l).

 

   Vandens kietumas matuojamas druskų miligramekvivalentais viename litre vandens (mg-ekv/l). 1 mg-ekv/l vandens kietumo atitinka 20,04 mg/l kalcio arba 12,16 mg/l magnio. Taip pat vandens kietumas gali būti matuojamas druskų milimoliais viename litre vandens (mmol/l) ir kt vienetais. ISO 6059 pateikta tokia vandens kietumo vienetų perskaičiavimo lentelė: .

Kietumo reikšmių perskaičiavimui (konversijai) gali būti naudojama tokia lentelė.

 

   
Vokietija

Didžioji Britanija

Prancūzija

JAV
    mmol/l
oDH oClark degree F ppm
 
1 5.61 7.02 10 100
Vokietija oDH 0.178 1 1,25 1,78 17,8

Didžioji Britanija

oClark 0,143 0,80 1 1,43 14,3

Prancūzija

degree F 0,1 0,56 0,70 1 10
JAV ppm 0,01 0,066 0,070 0,1 1

 

 

  Bendras vandentiekio geriamo vandens kietumas turi būti ne didesnis kaip 7 mg-ekv/l, o šulinio - ne didesnis kaip 10 mg-ekv/l.

  Vandens kietumui nustatyti naudojama: spalviniai indikatoriai (skysčiai ar popieriaus juostelės) pagal kolorimetrinę skalę, kompleksometrinis titravimo metodas arba fotometrinis metodas su specialiu prietaisu fotometru Nanocolor.
   Indikatoriai - tai medžiagos, kurios pakeičia spalvą priklausomai nuo tiriamo vandens kietumo.

   Tyrimui naudojant indikatoriaus juosteles, tiriamasis vanduo gerai suplakamas ir į vandens mėginius įmerkiamas indikatoriaus popierėlis (juostelė). Pasikeitus indikatorinio popierėlio spalvai pagal etalonų spalvų skalę, nustatomas vandens kietumas kiekviename mėginyje. Tyrimas pakartojamas.

   Indikatoriaus popierėliai (juostelės) naudojamos skirtingų vandens kietumo intervalo ir skirtingu reikšmių gradavimu. Įpakavimas  - tradicinė  plokščia dėžutė su 100, 200 ar kt vnt skaičiumi juostelių 6 x 85mm, 11 x 100 mm ar kt. išmiera arba juostos ritė – 5m x 7mm ir aprašyta vandens kietumo matavimo metodika.

 

Testai vandens karbonatinio ir bendrojo kietumo nustatymui:

 

Quantofix Carbonate hardness – testų juostelių rinkinys, skirtas greitai ir tiksliai nustatyti vandens šarmingumą ar karbonatinį kietumą. Paprasta “Įmerk ir perskaityk” procedūra leidžia gauti patikimą rezultatą per 30 sek. Indikatorinis popierėlis tinka naudoti vandens kontrolei plaukimo baseinuose ir akvariumuose.

 Matavimo intervalas:  3 – 20 od;

Skalės gradavimas: 0; 3; 6; 10; 15; 20 od;

Spalvos pokytis: šviesiai žalia → mėlyna.

Apimtis: 100 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2,5 metų nuo pagaminimo.

Užsakymo kodas: REF 913 23.

 

Visocolor alpha Carbonate hardness - titravimo testas, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir kitomis priemonėmis bandymui. Karbonatinis kietumas yra ta kalcio ir magnio jonų dalis, kuri yra karbonatų ar hidrokarbonatų pavidalu. Nustatomas titruojant druskos rūgštimi su mišriu indikatoriumi, kuris keičia spalvą prie pH 4,5 (DIN EN ISO 9963-1C24).

Matavimo intervalas: 1 lašas 1 od;

Apimtis: apie 100 testų, kai kietumas 10 od;

Galiojimo laikas: 1,5 metų;

Užsakymo kodas: REF  935 016.

 

Visocolor ECO Carbonate hardness - titravimo testas, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir kitomis priemonėmis bandymui.

Matavimo intervalas: 1 lašas 1 od;

Apimtis: apie 100 testų, kai kietumas 10 od;

Galiojimo laikas: 2 metat;

Užsakymo kodas: REF 931 014.

 

Visocolor HE Carbonate hardness C 20 - titravimo testas, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir kitomis priemonėmis bandymui. Galima nustatyti šarmingumo dalį (p-reikšmę) be karbonatinio kietumo (m-reikšmės).

Matavimo intervalas: 0,5 - 20 od, ar 0,2 – 7,0 mmol/l H+;

Apimtis: apie 200 testų, kai kietumas 10 od ar 3,6 mmol/l H+;

Galiojimo laikas: 2 metat;

Užsakymo kodas: REF 915 003

Papildymo pakuotė: REF 915 203.

 

Aquadur test strips - yra testo juostelės, strypeliai, skirti bendrojo vandens kietumo nustatymui. Ryškus spalvos pokytis iš žalios į raudoną leidžia tiksliai nustatyti rezultatą.

Matavimo intervalas: 3 –  25 od / 3 - 21 od / 3 - 14 od

Gradavimas: 1; 2; 3; 4; 5; 7 od

Galiojimo laikas: nurodytas ant pakuotės

Spalvos pokytis: žalia → raudona.

Užsakymo kodas ir apimtis: 

REF 912 01; 912 20; 912 39 - dėžutės po 100 vnt testo juostelių 6 x 95 mm.;

REF 912 23; 912 24; 912 40 pakuotės po 1000 individualių testo juostelių 22 x 95 mm;

REF 912 21; 912 22 pakuotės po 5000 testo juostelių, be skalės.

REF 912 902  - įpakavime 50 rinkinių po 3 pakuotes individualių testo juostelių.

 

Aquadur Sensitive - testo popierėlis skirtas greitai ir lengvai nustatyti labai mažą bendrąjį vandens kietumą. Paprasta “Įmerk ir perskaityk” procedūra leidžia gauti patikimą rezultatą per 20 sek.

Matavimo intervalas: 0 – 1,1 od ar 0 – 0,2 mmol/l

Gradavimas: 0 – 0,3 – 0,6 – 1,1od ar 0 – 0,054 – 0,108 – 0,196 mmol/l;

Apimtis: 100 juostelių 6 x 95 mm

Galiojimo laikas: nurodytas ant pakuotės

Spalvos pokytis: šviesiai alyvinė → mėlyna.

Užsakymo kodas: REF 912 10.

 

Visocolor alpha Hardness (total) – bendrojo vandens kietumo titravimo testo rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir kitomis priemonėmis bandymui.

Matavimo intervalas: 1 lašas 1 od;

Apimtis: apie 100 testų, kai kietumas 10 od;

Galiojimo laikas: 1,5 metų;

Užsakymo kodas: REF 935 042.

 

Visocolor ECO Hardness (total) - bendrojo vandens kietumo titravimo testo rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir kitomis priemonėmis bandymui.

Matavimo intervalas: 1 lašas 1 od;

Apimtis: apie 110 testų, kai kietumas 10 od;

Galiojimo laikas: 1,5 metų;

Užsakymo kodas: REF 931 029.

 

Visocolor HE Hardness H 20 F (total) - bendrojo vandens kietumo titravimo testo rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir kitomis priemonėmis bandymui.

Matavimo intervalas: 0,5 – 20,0 od ar 0,1 – 3,6 mmol/l Ca2+,

1 graduotės padala  0,5 od, ar 0,1 mmol/l Ca2+;

Apimtis: apie 200 testų, kai kietumas 10 od ar 1,8 mmol/l Ca2+;

Galiojimo laikas: 1,5 metų;

Užsakymo kodas: REF 915 005.

Papildymo pakuotės - REF 915 205.

 

Visocolor HE Hardness H 2 (residual) – likusiojo vandens kietumo titravimo testo rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir kitomis priemonėmis bandymui.

Matavimo intervalas: 0,05 – 2,00 od arba 0,01 – 0,36 mmol/l Ca2+

1 graduotės padala  0,05 od, ar 0,01 mmol/l Ca2+;

Apimtis: apie 200 testų, kai kietumas 1 od ar 0,18 mmol/l Ca2+;

Galiojimo laikas: 1,5 metų;

Užsakymo kodas: REF 915 002.

Papildymo pakuotės - REF 915 202.

 

Visocolor alpha residual Hardness – likusiojo vandens kietumo kolorimetrinis testo rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir kitomis priemonėmis bandymui.

Matavimo intervalas: 0,04 – 0,30 od, ar 0,007 – 0,054 mmol/l

Skalės gradavimas: 0,00 – 0,04 – 0,08 – 0,15 - 0,30od, ar 0,000 – 0,007 – 0,014 – 0,027 – 0,054 mmol/l;

Apimtis: 200 testų

Galiojimo laikas: 1 metai

Užsakymo kodas: REF 935 080.

 

Nanocolor Carbonate hardness 15 - reagentų rinkinys fotometriniam vandens karbonatinio kietumo (šarmingumo) nustatymui su bromfenoliu mėlynuoju. Mėgintuvėlinis testas 0-15 kompaktiniam fotometrui PF-12,  fotometrui “Nanocolor 500D”.

Matavimo intervalas: 1,0 - 15 od, ar 0,4 – 5,4 mmol/l H+;

Apimtis: apie 20 testų

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metat;

Užsakymo kodas: REF 985 015.

 

Nanocolor Hardness 20 - reagentų rinkinys fotometriniam bendrojo vandens kietumo  nustatymui su ftaleinu violetiniu. Mėgintuvėlinis testas 0-43 kompaktiniam fotometrui PF-12,  fotometrui “Nanocolor 500D”.

Matavimo intervalas: 1,0 – 20,0od (0,2 – 3,6 mmol/l) 5 – 50 mg/l Mg2+; 10 – 100 mg/l Ca2+;

Apimtis: 20 testų

Galiojimo laikas: 1,5 metų

Užsakymo kodas: REF 985 043.

 

Nanocolor residual Hardness 1 - reagentų rinkinys fotometriniam likusiojo vandens kietumo  nustatymui su ftaleinu violetiniu. Mėgintuvėlinis testas 0-84 kompaktiniam fotometrui PF-12,  fotometrui “Nanocolor 500D”.

Matavimo intervalas: 0,02 – 1,00od (0,004 – 0,18 mmol/l);

Apimtis: 20 testų

Galiojimo laikas: 1 metai

Užsakymo kodas: REF 985 084.

Grįžti
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos
Registruotis
Paslaugos