Naudinga informacija > Fosfatų nustatymas vandenyje.
Grįžti

  Gamtiniame vandenyje fosforo junginių yra nedaug. Didesni jų kiekiai dažniausiai priklauso nuo vandens telkinio taršos. Pagrindiniai fosfatų šaltiniai  yra polifosfatai sintetiniuose plovikliuose bei srutos ir nuotekos iš fermų, fosforinės trąšos iš žemdirbystės laukų. Vandens telkiniuose fosfatai skatina dumblių augimą.

  Fosfato jonų koncentraciją vandens mėginyje galima nustatyti su “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomais spalviniais indikatoriais (popieriaus juostelėmis ir reagentais) pagal kolorimetrine skalę, Visocolor kolorimetriniais testų rinkiniais arba Nanocolor Phosphate mėgintuvėliniais ir standartiniais testais specialiems prietaisams -  kompaktiniam fotometrui PF-12 ir fotometrui “Nanocolor 500D”.

 

Fosfatų nustatymas vandenyje.

 

 Į tiriamojo vandens gerai suplaktą mėginį įmerkiamas “Macherey – Nagel” kompanijos siūlomo fosfatų indikatoriaus juostelių rinkinio Quantofix Phosphate su reagentais popierėlis.

 Pasikeitus indikatorinio popierėlio spalvai pagal etalonų spalvų skalę, nustatoma kiekvieno mėginio fosfatų koncentracija. Tyrimas pakartojamas. Naudojant paprastą “Įmerk ir perskaityk” fosfato jono matavimo procedūrą, gaunamas patikimas rezultatas per 1– 2 min. Indikatoriaus popierėliai (juostelės) naudojami fosfatams vandenyje nustatyti, sugraduoti skirtingiems fosfatų koncentracijų intervalams ir skirtingoms padalų reikšmėms. Įpakavimas  - tradicinė apvali (cilindrinė) ar plokščia dėžutė su 100, 200 vnt 6 x 85mm išmieros juostelių ir aprašyta orto-fosfato matavimo metodika.

 

Testai orto fosfato nustatymui:


Quantofix Phosphate - testo juostelės su reagentais, skirtos greitam ir tiksliam fosfato koncentracijos nustatymui. Tinka tik orto-fosfato kiekiui vandenyje kontroliuoti ir trąšų poreikiui nustatyti žemdirbystės laukuose.

Matavimo intervalas: 3 – 100mg/l PO43-

Skalės gradavimas: 0-3-10-25-50-100mg/l PO43-.

Apimtis: 100 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2,5 metų nuo pagaminimo.

Spalvos pokytis: balta →mėlsvai-žalia.

Užsakymo kodas: REF 913 20.

 

Visocolor alpha Phosphate paprastas kolorimetrinis testų rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir priemonėmis bandymui. Tinka tik orto-fosfato kiekiui vandenyje kontroliuoti. Piro-, meta- ir polifosfatai nenustatomi Visocolor testų rinkiniais. Bendrų fosfatų nustatymui, reikia suardyti organinius ir kitus fosforo junginius prieš tyrimą.

Matavimo intervalas: 2 – 20mg/l PO43-

Skalės gradavimas: 2-5-10-15-20mg/l PO43-.

Apimtis: 70 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2 metai.

Užsakymo kodas: REF 935 079.

 

Visocolor ECO Phosphate - kolorimetrinis testų rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir priemonėmis bandymui. Tinka tik orto-fosfato kiekiui vandenyje kontroliuoti.

Matavimo intervalas: 0,2 – 5mg/l PO43- - P.

Skalės gradavimas: 0-0,2-0,3-0,5-0,7-1-2-3-5mg/l PO43- - P.

Apimtis: 90 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 3 metai.

Papildymo pakuotė skirta sunaudotų reagentų papildymui testų rinkiniui ar reagentų dėžutei. Ji negali būti naudojama kaip individualus testų rinkinys.

Užsakymo kodas: REF 931 084, papildymo pakuotės - REF 931 284.

 

Visocolor HE Phosphate - kolorimetrinis padidinto jautrumo testų rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir priemonėmis bandymui. Tinka tik orto-fosfato kiekiui vandenyje kontroliuoti.

Matavimo intervalas: 0,05 – 1,0mg/l P.

Skalės gradavimas: 0,0-0,05-0,10-0,15-0,20-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0mg/l P.

Apimtis: 300 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2 metai.

Papildymo pakuotė skirta sunaudotų reagentų papildymui testų rinkiniui ar reagentų dėžutei. Ji negali būti naudojama kaip individualus testų rinkinys.

Užsakymo kodas: REF 920 082, papildymo pakuotės - REF 920 182.

 

Visocolor HE Phosphate (DEV) - kolorimetrinis didelio jautrumo testų rinkinys, sukomplektuotas plastikinėje dėžutėje su visais reagentais ir priemonėmis bandymui. Tinka tik orto-fosfato kiekiui vandenyje kontroliuoti.

Matavimo intervalas: 0,01 – 0,25mg/l P.

Skalės gradavimas: 0,0-0,01-0,02-0,03-0,05-0,07-0,10-0,15-0,20-0,25mg/l P.

Apimtis: 100 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 2 metai.

Papildymo pakuotė skirta sunaudotų reagentų papildymui testų rinkiniui ar reagentų dėžutei. Ji negali būti naudojama kaip individualus testų rinkinys.

Užsakymo kodas: REF 920 080, papildymo pakuotės - REF 920 180.

 

Nanocolor ortho-Phosphate - reagentų rinkinys fotometriniam orto-fosfato nustatymui. Standartinis testas 1-77 fotometrui “Nanocolor 500D”.

Matavimo intervalas: 0,1 – 20,0mg/l PO43- / 0,04 – 6,5mg/l PO43- - P.

Apimtis: 440 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 3 metai.

Užsakymo kodas: REF 918 77.

Galima nustatyti ir bendrąjį fosforą. Tam papildomai reikia įsigyti šiuos reagentus ir priemones: Kaitinimo bloką “Nanocolor Vario compact”, užsakymo kodas REF 919 13 su priedais, užsakymo kodai REF 919 17 – 919 926, Nanocolor NanOx Metal solid reagents, užsakymo kodas REF 918 978, tuščią 14 mm vidinio diametro mėgintuvėlį, užsakymo kodas REF 916 80.

 

Nanocolor ortho-Phosphate - reagentų rinkinys fotometriniam orto-fosfato nustatymui. Standartinis testas 1-78 fotometrui “Nanocolor 500D”.

Matavimo intervalas: 0,5 – 50,0mg/l PO43- / 0,2 – 17mg/l PO43- - P.

Apimtis: 440 bandymų.

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 3 metai.

Užsakymo kodas: REF 918 78.

Galima nustatyti ir bendrąjį fosforą. Tam papildomai reikia įsigyti šiuos reagentus ir priemones: Kaitinimo bloką “Nanocolor Vario compact”, užsakymo kodas REF 919 13 su priedais, užsakymo kodai REF 919 17 – 919 926, Nanocolor NanOx Metal solid reagents, užsakymo kodas REF 918 978, tuščią 14 mm vidinio diametro mėgintuvėlį, užsakymo kodas REF 916 80,

 

Testai orto ir bendrojo fosfatų nustatymui:


Nanocolor ortho- and total Phosphate 1 – reagentų rinkinys fotometriniam orto- ir bendrojo fosfatų nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-76, kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Bendram fosfatų kiekiui nustatyti reikia rūgščioje terpėje 100 – 120oC temperatūroje suoksidinti poli- ir organinius fosfatus. Drumstus mėginius reikia filtruoti.

Matavimo intervalas: 0,05 – 1,50mg/l P (PO4 – P) / 0,2 – 5,0mg/l PO43-.

Kai naudojamos pusiau-mikro kiuvetės 50 mm (REF 919 50) :

Matavimo intervalas:  0,010 – 0,800mg/l P (PO4 – P) / 0,03 – 2,50mg/l PO43-

Apimtis: 19 bandymų;

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai.

Užsakymo kodas: REF 985 076.

 

Nanocolor ortho- and total Phosphate 5 – reagentų rinkinys fotometriniam orto- ir bendrojo fosfatų nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-81 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Bendram fosfatų kiekiui nustatyti reikia rūgščioje terpėje 100 – 120oC temperatūroje suoksidinti poli- ir organinius fosfatus. Drumstus mėginius reikia filtruoti.

Matavimo intervalas 0,20 – 5,00mg/l P (PO4 – P) / 0,5 – 15,0mg/l PO43-.

Apimtis: 19 bandymų;

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai.

Užsakymo kodas: REF 985 081.

 

Nanocolor ortho- and total Phosphate 15 – reagentų rinkinys fotometriniam orto- ir bendrojo fosfatų nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-80 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D. Bendram fosfatų kiekiui nustatyti reikia rūgščioje terpėje 100 – 120oC temperatūroje suoksidinti poli- ir organinius fosfatus. Drumstus mėginius reikia filtruoti.

Matavimo intervalas 0,30 – 15,00mg/l P (PO4 – P) / 1,0 – 45,0mg/l PO43-.

Apimtis: 19 bandymų;

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai.

Užsakymo kodas: REF 985 080.

 

Nanocolor ortho- and total Phosphate 45 – reagentų rinkinys fotometriniam orto- ir bendrojo fosfatų nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-55 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Bendram fosfatų kiekiui nustatyti reikia rūgščioje terpėje 100 – 120oC temperatūroje suoksidinti poli- ir organinius fosfatus. Drumstus mėginius reikia filtruoti.

Matavimo intervalas 5,0 – 50,0mg/l P (PO4 – P) / 15 – 150mg/l PO43-.

Apimtis: 19 bandymų;

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 1 metai.

Užsakymo kodas: REF 985 055.


Nanocolor ortho- and total Phosphate 50 – reagentų rinkinys fotometriniam orto- ir bendrojo fosfatų nustatymui. Mėgintuvėlinis testas 0-79 kompaktiniam fotometrui PF-12, fotometrui “Nanocolor 500D”. Bendram fosfatų kiekiui nustatyti reikia rūgščioje terpėje 100 – 120oC temperatūroje suoksidinti poli- ir organinius fosfatus. Drumstus mėginius reikia filtruoti.

Matavimo intervalas 10,0 – 50,0mg/l P (PO4 – P) / 30 – 150mg/l PO43-.

Apimtis: 19 bandymų;

Galiojimo laikas: ne mažiau kaip 3 metai.

Užsakymo kodas: REF 985 079.

Grįžti
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos
Registruotis
Paslaugos