Naujienos > Oro kokybės monitoringo atnaujinimas
Grįžti

2012 m. vasario mėn. mūsų įmonė sėkmingai baigė oro kokybės monitoringo bei meteorologinės įrangos instaliavimo projektą ir tapo „HORIBA Europe GmbH" įgaliotu atstovu Lietuvoje.

 

Šiuo metu Lietuvoje valstybinio aplinkos oro monitoringo stočių sistemą sudaro 1 mobili ir 14 automatinių miesto stotys, esančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Kėdainių, N. Akmenės ir Mažeikių miestuose ir 3 integruoto monitoringo stotys (Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos) švariose kaimo vietovėse.


Oro kokybės monitoringo stotis

 

 

 

 

 

 

 2011 metais pavasarį buvo pasirašyta sutartis tarp „Horiba Europe GmbH“ ir Aplinkos apsaugos agentūros dėl oro kokybės monitoringo ir meteorologinės įrangos atnaujinimo. Pagal „HORIBA Europe GmbH“ sutikimą, tuo pat metu O. Žuravliovo įmonė „AVSISTA“ tapo subrangovu, atsakingu už instaliavimo darbų įvykdymą.

 

2012 metais vasario mėn. mūsų įmonė baigė naujos oro kokybės bei meteorologinės įrangos instaliavimo darbus. Pagal ES direktyvose nustatytą matuojamų teršalų sąrašą, visos stotis buvo sukomplektuotos sieros dioksido, azoto oksidų, anglies monoksido, ozono, lakiųjų organinių junginių bei kietųjų dalelių (KD10) automatiniais analizatoriais. Po projekto įgyvendinimo O. Žuravliovo įmonė „AVSISTA“ tapo „HORIBA Europe GmbH“ įgaliotu atstovu Lietuvoje serviso bei pardavimų srityje.Oro kokybės monitoringo automatiniai analizatoriaiOro kokybės monitoringo automatiniai analizatoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorodos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas

HORIBA Europe GmbH

Grįžti
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos
Registruotis
Paslaugos

Sieros rūgštis an.gr. min. 95% iš sandėlio